woensdag 12 maart 2014

Koptienden Naarden 1600De namen en het folionummer.

Jan Frans Boutsz 3 (4)
Evert Jan Gerritsz 3 (4)
Jacob Huijbertsz 3 (4)
Wouter Stevensz 3 (4)
Thonis Lambertsz 3 (4)
Job Claesz 4
Marten Jansz 4
Dirck Jansz Deijn 4
Mr Dirk Deijn 4
Frans Corsz 4
Willem Folcxz 4
Reijertgen Gerrit Folcxs 4
Volcken Elbertsz 4
Mr Lambert Lap ,schoudt, 4
T Gasthuijs ,binnen Naarden, 4
Eeldt Jan Berijsz 5
Elbert Elbertsz ,schuydt, 5
Wouter Adriaensz 5
Aeltgen Meus dr 5
Jacob Gerritsz 5
Bout Jacobsz 5
Melis Jacobsz Cock 5
Willem Henricxz 6
Thonis Dirricxz 6
Ghijsbert Elbertsz ,schuydt, 6
Willem Jan Lamffertsz 6
Jan Jansz 6
Jan Jansz Graft ,jonge, 6
Volcken Cornelis Henricxz 6
Jan Thonis Lamffertsz 6
Ghijsbert Jansz 7
Bout Cornelisz 7
Ansch Ghijsbert Jansz ,woenende tot Huijsen, 7
Gerrit Claes Quijck 7
Evert Jansz 7
Jannne Jansz Meijns Thonisz 7
Neeltgen Jacob Meijnsz 7
Jan Ghijsbertsz ,Schuijdt, 8
Gerrit Dirricxz ,jonge, 8
Henrick Elbertsz Pater 8
Jacob Jacobsz 8
Gerbert Lambertsz 8
Jan Meijnsz 8
Gerrit Evertsz 8
Thijman Claes Thijmensz 9
Joost Claesz Truijchgen Lamberts soon 9
Henrick Jansz 9
Coman Jacob ,jonge, 9
Convent van Oude Naarden 9
Henrick Lambertsz Radt 9
Jan Aertsz Lap 9
Die Susteren ,tot Naarden, 9
Bart Lambert Guesen ,Aert Jacob Tollen wees, 10
Ghijsbert Gerritsz Boedell 10
Ghijsbert van Muijden 10
Mr Gerrit Claesz 10
Lubbert Harmansz 10
Jacob Henricxz ,Goudt, 10
Meester Jan Deijn 10
Henrick Jan Ghijssen 11
Gerrit Lambertsz Raijmaecker 11
Freeck Jansz 11
Elbertgen Jans dochter 11
Grietgen Louwen ,woenende tot Muijden, 11
Willem Boutsz 11
T Heijlich Cruijs Aultaer 11
Stijntgen Joostens dr 11
Frans Jacobsz 11
Onse Vrouwen Altaer 12
Sint Jacobs Altaer 12
Gerrit Cornelisz 12
Lambert Gerritsz 12
Willem Jacobsz ,op stoppelen gelegen, 12
Sint Anna Altaer 12
Cornelis Henricxz 12
Hillichgen Cornelis Floris wees 12
Sint Loijen Althaer 13
Franck Franckensz 13
Gerridt Gerritsz 13
Die gemeen landt genoten van de binnendijcxsche 13
Het Sacrament Althaer 13
Peter Claesz ,tot Amsterdam, 13
Het Sieckhuijs ,binnen Naarden, 13
Egbert Dircxz 14
Claes Heijn Jacobsz 14
Rutger Gerbrantsz 14
Ghijsbert Gerritsz van Muijden 14
Jacob Jansz de Wilde 14
Trijntgen Reijersz 14
Janna Roolen ,tot Monnickendam, 14
Cors Ewoutsz 15
Jacob Petersz 15
Frans Henricxz ,woenen tot Amstelredamme, 15
Jan Reijersz Bernetel 15
Aert Dirricxz van Leije 15
Claes Thonisz 15
Lambert Ghijsbertsz 15
Claes Thonisz 15
Lambert Ghijsbertsz 15
Claes Thonisz 15
Lambert Ghijsbertsz 15
Rutger Reijersz 16
Janna Dirrichen 16
Elbert Claesz ,weeskijnt, 16
Elbert Jacobsz 16
Steven Jansz 16
Philips Jansz 16
Eeldt Claesz 16
Peter Gerrit Aertsz 17
Gerrit Jan Reijersz 17
Claes Lambertsz 17
Ghijsbert Jan Reijersz 17
Goutgen?? Claes dr ,weduwe van Harman Aertsz, 17
Meijnsgen Henrick Francken dochter 17
Jacob Roeloffsz 17
Jacob Goertsz 18
Dirck Henrick Lamffsz 18

Bron:Archief Noord-Holland toegang 117 koptienden 1502-1838.

Gemaakt en geplaatst door:Lucas de Gooijer

Koptienden Naarden 1597De namen en het folionummer.

Jan Frans Boutsz 3
Evert Jan Gerritsz 3
Jacob Huijbertsz 3
Wouter Stevensz 3
Thonis Lambertsz 3
Job Claesz 4
Marten Jansz 4
Dirck Jansz Deijn 4
Mr Dirck Deijn 4
Frans Corsz 4
Willem Folcxz 4
Reijertgen Gerrit Folcxs 4
Volcke Elbertsz 4
Mr Lambert Lap 4
T Gasthuijs ,binnen Naerden, 4
Jan Jansz 5
Eeldt Jan Berensz 5
Elbert Elbertsz ,schuijdt, 5
Wouter Adrijaensz 5
Joost Claesz 5
Jacob Gerritsz 5
Bout Jacobsz 5
Willemtgen Jans alias Louwen 5
Melis Jacobsz Cock 5
Willem Henricxz 6
Thonis Dirricxz 6
Ghijsbert Elbertsz ,schuijdt, 6
Willem Jan Lamffertsz 6
Jan Jansz 6
Jan Jansz Graft ,jonge, 6
Volcken Cornelis Henricxz 6
Jan Thonis Lamffertsz 6
Ghijsbert Jansz 7
Bout Cornelisz 7
Ansch Gijsbert Jansz ,woonen tot Huijsen, 7
Gerrit Claesz Quijck 7
Evert Jansz 7
Janne Jans Meijns Thonis 7
Neeltgen Jacob Meijns 7
Jan Ghijsbertsz ,schuijdt, 8
Gerridt Dirricxz ,jonge, 8
Beer Jansz 8
Henrick Elbertsz Pater 8
Gerbert Lambertsz 8
Jan Meijnsz 8
Henrick Claesz Botter 8
Gerrit Evertsz 8
Thijmen Claes Thijmensz 9
Joost Claesz Truijchgen Lambertszoon 9
Henrick Jansz 9
Coman Jacob ,jonge, 9
T Convent van ,Oude Naerden, 9
Henrick Lambertsz Radt? 9
Jan Aertsz Lap 9
Die Susteren ,tot Naerden, 9
Bart Lambert Guesen ,Aert Jacob Tollen Weduwe, 10
Ghijsbert Gerritsz Boedell 10
Mr Gerrit Claesz 10
Lubbert Harmensz ,in Nije Bussum woonen, 10
Jacob Henricxz Goudt 10
Mr Jan Deijn 10
Henrick Jan Ghijssen 11
Gerrit Lambertsz Raeijmaecker 11
Freeck Jansz 11
Elbertgen Jans dochter 11
Grijetgen Louwen ,woenende tot Muijden, 11
Willem Boutsz 11
Heijlich Cruijs Aultaer 11
Onse Vrouwen Altaer 12
Sint Jacobs Altaer 12
Jan Willemsz Glaesmaecker 12
Gerrit Cornelisz 12
Willem Jacobsz ,op stoppelen gelegen, 12
Sint Anna Althaer 12
Cornelis Henricxz 12
Hillichijen Cornelis Floris ,wees, 12
Sint Loeijen Althaer 13
Jan Gerritsz van Bussen 13
Franck Franckensz 13
Gerrijt Gerridtsz 13
Het Sacraments Althaer 13
Peter Claesz ,tot Amsterdam, 13
Het Sieckhuijs ,binnen Naerden, 13
Egbert Dircxsz 14
Claes Henrick Jacobsz 14
Rutger Gerbrantsz 14
Ghijsbert Gerritsz ,van Muijden, 14
Jacob Jansz de Wilde 14
Trijntgen Reijers 14
Janna Roelen ,tot Monnickendam, 14
Cors Ewoutsz 15
Jacob Petersz 15
Dignus Claesz 15
Jan Reijersz Bernetel 15
Aert Dirricxz ,van Leijden, 15
Ghijsbert Cornelisz 15
Claes Thonisz 15
Lambert Ghijsbertsz 15
Rutger Reijersz 16
Janna Dirricken 16
Peter Henricxsz Prooij 16
Elbert Claesz ,weeskijnt, 16
Elbert Jacobsz 16
Steven Jansz 16
Phls Jansz 16
Eeldt Claesz 16
Peter Gerrit Aertsz 17
Gerridt Jan Reijersz 17
Claes Lambertsz 17
Ghijsbert Jan Reijersz 17
Gerrit Roeloffsz ,weeskijnt van, 17
Goutgen Claes dr ,Weduvrou van Harmen Aertsz, 17
Meijntgen Henrick Francken dr 17
Jacob Roeloffsz 17
Jacob Goertsz 18

Bron:Archief Noord-Holland toegang 117 koptienden 1502-1838.

Gemaakt en geplaatst door:Lucas de Gooijer

Koptienden Naarden 1589